متن کامل بیانیه اول آقای مایلی‌کهن

چه به هنگام مسابقه (داخل ورزشگاه) و چه پس از آن، طی روزهای اخیر مورد هجوم ناجوانمردانه ترین الفاظ که تنها از شعبان بی‌مخ‌ها و نوچه‌هایشان برمی آمد، قرار گرفته که در صدد آن بر آمدند تا ضعف های فنی خود را به همه کس و همه چیز به غیر از خود، نسبت داده و هر آنچه که خود و نوچه‌هایشان لایق آن هستند با سیاه نمایی هرچه تمام تر به این و آن نسبت بدهند، تاشاید بتوانند ضعف‌های فنی خود را به گونه‌ای از چشم این و آن پنهان داشته و لاپوشانی نمایند.
 
لذا به همین منظور به این آقایان کوتوله و سیاهکار (کل یوم) که حتی فاقد مدرک تحصیلی برای گروهبان قندلی شدن بوده، اما لقب ژنرال را یدک می کشند اعلام می‌دارد تا از گل دقیقه 92 سایپا و از درس و پیامی که آن گل به بزرگی و پنهای ایران عزیز و اسلامی مان به همراه خود داشت پند گرفته و هرچه سریعتر دست از نوچه‌بازی، نوچه‌پروری برداشته و از کارهای ناصواب و عوامفریبی خودداری نمایند.

بدیهی است که هیچ دستی برتر و بالاتر از دست خداوند عزوجل نبوده و اوست که اگر بخواهد کسی را خوار نماید خوار و اگر بخواهد عزیز بدارد، عزیز خواهد داشت و هیچ برگی بدون اراده او بر زمین نخواهد افتاد.

این مطالب شامل همه گنده‌باقالی هایی که به عنوان نوچه در کنار این کوتوله‌ها هستند نیز می‌باشد

محمد مایلی کهن

/ 2 نظر / 18 بازدید
محمدرضا

وقتی ورزش یک مملکت سیاسی شده و سیاسیون برای آن تصمیم میگیرند باید فاتحه ی آن را خواند . بعد از برکناری دایی مغرور و (...) وقتی شنیدم اطلاعاتی سابق یعنی مایلی کهن سرمربی شده واقعا برای فوتبال ایران افسوس خوردم. همین مایلی کهن بود که با مشکلات حاشیه ای می رفت سقوط تیم ملی را در سال 1376 رقم بزند که با شوک ورود وی یرا و غیرت بچه ها ی ملی پوش ، تیم ایران به جام جهانی رسید . اما حالا مشکلات حاشیه ای این آقا اینقدر زیاد شده که خود آشپزها هم فهمیدند که این آش خوردنی نیست ...! ادبیات کوچه باغی و مغلطه ی بی نظیر مایلی کهن نشان دهنده ی فروپاشی اخلاقی در راس فوتبال مملکت ماست که اگر به سرعت درمان نشود عواقب آن سالها فوتبال ایران را زمینگیر می کند. پاینده ایران