آقای رئیس جمهور...!!!

در حالی که طرفداران آقای احمدی نژاد در اقلیت هستند نباید ایشان در سخنرانی هایش از طرف تمام مردم ایران سخن بگوید.

در حالی که طیف وسیعی از جناحهای سیاسی ؛ دانشجویان ؛ کارگران ؛ کارمندان و معلمان و اقلیتهای مذهبی در ایران با اعتقادات ، سخنان و رفتار احمدی نژاد مخالف هستند ، احمدی نژاد نباید به خود این حق را بدهد که از جانب کلیه مردم ایران سخن بگوید و بهتر است در سخنانش از به کارگیری مردم ایران جلوگیری نماید.
دروغ جلوه دادن اعتقادات دیگر قومیتها و ملتها چه درست و چه غلط در شإن مردم ایران نیست .
چطور توقع داریم دیگر ملتها و قومیتها به اعتقادات ما احترام بگذارند در حالی که ما واقعه تاریخی و اعتقادات آنها را کذب و دروغ میشماریم .

دیگر سخن اینکه بهتر است آقای احمدی نژاد برنامه های اقتصادی خود را ارائه دهد تا اینکه بخواهد به عنوان یک تاریخ دان در مورد واقعه تاریخی دیگر قومیتها اظهارنظر کند .
-- صحبت کردن در مورد واقعه هولوکاست چه سودی برای مردم ایران داشته است ؟
-- آیا احمدی نژاد یک تاریخدان است ؟! یا یک رئیس جمهور ؟!
-- آیا احمدی نژاد بعنوان یک رئیس جمهور باید اقتصاد کشور را سرو سامان دهد یا با بیان اعتقادات شخصی خود روز به روز رابطه ایران با جهان را به بن بست بکشاند ؟!
-- آقای احمدی نژاد ، آیا بهتر نبود در زمان کاندیداتوری خود می گفتی که میخواهی همچون معلم تاریخ به اعتقادات دیگر کشورها توهین کنی ؟! تا مردم در انتخاب درست کاندیدای خود دچار اشتباه نشوند ؟!

مطلب از fzmaster
/ 1 نظر / 20 بازدید
محمدرضا

کار از این حرفها خرابتره داداش ! وقتی منطق و استدلال جای خود را به لجن مالی و سفسته آن هم با چهره ای حق به جانب بدهد باید بپذیریم که خشت اول کج گذاشته شده و این محصول ان است . اما خطر وقتی محسوس خواهد شد که این برداشت فاشیستی ، نهادینه شده و برای نسل بعدی باز تولید فرهنگی کند. پاینده ایران